Tekniken är en central del i de flesta företag idag. Men eftersom tekniken har tagit en så stor plats hos företag så har andra saker fått sättas åt sidan. Bland annat kan kommunikationen mellan kollegor brista på grund av att tekniken har fått ta över många uppgifter och det skapar en känsla av separation både mellan kollegor sinsemellan och mellan anställda och företaget.

Använd teknik för att skapa sammanhållning

Tekniken har förenklat en hel del i arbetslivet, men den har även bidragit till mer separation i vissa fall. Just det har Microsoft tagit fasta på och därför skapat Microsoft Viva som företag kan använda för att skapa bättre engagemang och sammanhållning hos arbetstagarna. Med Microsoft Viva som plattform, blir det nämligen enklare att hålla sig uppdaterad när det kommer till information och även att interagera med kollegor. Med en starkare känsla av sammanhållning skapas per automatik en bättre arbetsmiljö samt mer produktivitet. Microsoft Viva består av olika delar, som alla passar för olika behov beroende på vilka behov ens företag har. Har företaget i dagsläget problem med produktiviteten kan dock det här tekniska verktyget vara värt att ta en extra titt på och kanske implementera som en naturlig del i arbetsprocessen.