Oavsett om du är företagare eller privatperson har du mycket att vinna på att använda dig av elektriska fordon. Framtiden är beroende av att fler företag och privatpersoner använder sig av elektriska fordon i så stor utsträckning som möjligt och du kan ha en betydande roll för den framtidsutvecklingen.

Med elektriska fordon kommer du långt

Utvecklingen har gått starkt framåt när det kommer till elektriska fordon. Att använda sig av el istället för fossila bränslen har många fördelar för dig som vill göra ett byte. Dels slipper du att tanka drivmedel och bry dig om hur mycket bränslepriset fluktuerar, men du kan framförallt sova gott på natten. Att bidra till att samhället blir mer elektrifierat är nämligen en del av klimatomställningen som måste göras inom den närmaste framtiden.

Om du vill veta mer om vilka lösningar som finns och vad för typ av elfordon som skulle kunna passa dig bäst, kan du gå in på shiftemobility.com och läsa mer. De kan ge dig både information och tips på hur du kan byta från fossila till elektriska fordon.

Kommer elen räcka?

En viss osäkerhet kring huruvida elförsörjningen ska räcka eller inte har kommit upp på tapeten på senaste tiden. Men som tur är finns det lösningar för det också. Med hjälp av solceller kan du som vill gå över från fossilt till elektriskt säkerställa att du får el även om det skulle bli elbrist. Investera i en egen solcellsanläggning till din privata bostad eller till företagets fastigheter. Att vara självförsörjande på el är inte bara en trygghet, det är även en bra lösning på eventuella problem som kan uppstå i form av allt för höga elkostnader och/eller elbrist. Med egen el blir dina utgifter lägre på sikt och du slipper vara beroende av det statliga elnätet.