It och teknik är två ord som används väldigt mycket i många olika sammanhang. Men vad innebär egentligen it och teknik när de två orden hör ihop? Detta ska vi gå igenom i denna artikel, du kommer att få läsa om it och teknik och lära dig mer om vad det egentligen innebär.

Detta är it

När någon säger ordet it tänker vi oftast på datorer, mobiler och surfplattor. Men vad står it egentligen för? Jo, it är faktiskt en förkortning av ordet informationsteknik, eller information technology som det heter på engelska. It är ett så kallat samlingsbegrepp för alla de olika tekniska möjligheter som har skapats från framsteg inom telekommunikation och datorteknik. De människor som jobbar med it arbetar med att utveckla olika datasystem och helt enkelt lösa problem med olika datorer och olika system.

Detta är teknik

När man hör någon säga ordet teknik kommer de flesta människorna att tänka på tekniska saker, det kan till exempel vara datorer, surfplattor och mobiler. Men faktum är att teknik faktiskt betyder flera olika saker, det kan vara allt från ”tekniska hantverk” till att en person är väldigt teknisk när det kommer till datorer. De personer som arbetar med teknik gör oftast datorer, surfplattor och mobiler. Men de kan även jobba med mycket annat, och en Xbox One kontroll är ett exempel på en teknisk sak.

Vad som gör att it och teknik hör ihop

Nu undrar du kanske vad det är som gör att it och teknik hör ihop? Jo, för det första står som sagt it för informationsteknik, vilket innebär att själva ordet it har ordet teknik i sig. It handlar ju om olika system som finns på datorer, surfplattor och mobiler, och själva mobilen, surfplattan och datorn är själva tekniken. Som du ser så hör detta ihop på ett ganska krångligt men ändå enkelt sätt.

Detta gör en it-tekniker

En it-tekniker kan göra väldigt många olika saker men oftast arbetar en it-tekniker med att lösa olika tekniska problem som en kund har och ringer in om. En it-tekniker sitter oftast på ett kontor och tar emot samtal från kunder som behöver teknisk hjälp med bland annat sin surfplatta, dator och mobil. It-teknikern har utbildning för att kunna hjälpa kunden med alla möjliga problem och har även olika system att ta hjälp av för att kunna hjälpa kunden på bästa möjliga sätt med dennes problem. Det är oftast ingen lång utbildning för att bli it-tekniker, utöver gymnasiet.