Intäkter från appar ökar allt mer. Under 2021 uppnådde de globala intäkterna en milstolpe, där mobilapplikationerna tjänade in 693 miljarder dollar. Allt fler företag vänder sig nu till apputvecklare för att skapa applikationer som ger dem möjligheten att nå ut till nya kunder. För att en applikation ska bli framgångsrik behöver den ge kunden ett unikt värde och och en god användarupplevelse.

Hos apputveckling i Stockholm kan du läsa en bra genomgång kring vad apputveckling är och de olika tekniska ramverk som idag är mest populära för att utveckla appar. Oavsett vem appen ska utvecklas för och med vilken funktionalitet är det viktigt att sätta användarens behov främst. Här hittar du ett team som hjälper bolag och start-ups att säkerställa effektiva processer för apputveckling.

Lyckas med appen

Beteckningen ”app” står för mobilapplikationer som används på surfplattor och smartphones. Appen ger enheten extra funktioner, och målet är att för en utvald målgrupp skapa appar som utför en eller flera uppgifter mycket bra.

Det finns flera orsaker som ofta leder till att mobilappar misslyckas. En vanlig orsak är att företaget har misslyckats med att hitta en originell appidé och istället kopierat sina konkurrenter. Kunderna vill ha ett unikt värde, annars kommer applikationen bara att försvinna i mängden av liknande verktyg. En annan orsak till att en app inte säljer lika bra som förväntat är att den ger en dålig användarupplevelse. Mer än 80 % av användarna överger programmet om de gjort tre försök eller färre och funnit att programmet är svårt att använda. Olika problem som kan ge en en dålig användarupplevelse är att sidorna tar lång tid att ladda, att navigationen inte är intuitiv eller att det tar för lång tid att registrera sig.

Fördelar med att utveckla en app

En applikation kan ge ytterligare intäktsströmmar till ditt företag, där kunderna har möjlighet att köpa tjänster och produkter direkt via appen istället för att gå till butiken. Om appen är uppskattad av användaren har du möjlighet att sälja extra tjänster eller prenumerationer via dess gränssnitt. Som företag kan ni också sälja användaruppgifterna vidare till datainsamlare, så länge de inte går att koppla direkt till personerna de tillhör.

En stor kostnadspost för företag är marknadsföring, trots att denna utgift ändå är nödvändig för att kunna hitta nya kunder. Om företaget har en egen applikation går det att installera pushnotiser i den och på detta sätt marknadsföra evenemang eller nya produkter och tjänster. Applikationer kan också användas som ett sätt för användarna att dela med sig av sina åsikter via enkäter eller ge återkoppling till företaget. Med dessa metoder kan företaget skapa bättre relationer med kunderna och förstå deras behov.

Hitta ett unikt värde

För att appen ska bli framgångsrik är det viktigt att att redan i förväg definiera ett unikt värde som den kommer att ge till målgruppen. Appen behöver lösa ett problem för kunden. Företaget bör också definiera mål som harmonierar med aktuella affärsbeslut i verksamheten. Målet för applikationen kan exempelvis vara att förbättra kundnöjdheten eller att skapa nya kanaler för intäkt.