En trygg e-legitimation kan förbättra säkerheten och användarupplevelsen för anställda, medborgare, medlemmar, skolelever och kunder. En e-legitimation minskar kostnader för datalagring och utveckling och gör det lättare att se till att relevant lagstiftning följs. Här finns många användningsområden som borde vara välkända både för webbutvecklare och för företagsledare.

En tjänstelegitimation från Svensk e-identitet går att använda på två delade enheter, där legitimationen är utfärdad till en användares Freja eID. Denna kan läggas till på önskad pooltelefon med bibehållen tillitsnivå och säkerhet. För att Freja eID ska kunna användas som tjänstelegitimation behöver den kopplas till specifika attribut.

Utbildning av anställda

Informationsteknik som e-legitimationer kan användas på ett lönsamt och effektivt sätt i många företag. De anställda får bättre arbetsdagar samtidigt som verksamheten effektiviseras och fungerar bättre överlag. Men detta kräver att de anställda får en tillräcklig utbildning inom alla system, enheter och verktyg. Andra områden där IT kan användas är att öka försäljningen hos företaget med hjälp av digital marknadsföring. Här är det viktigt att ha en god närvaro på sociala medier och en bra hemsida som lockar besökare till verksamheten. En digital närvaro som visar upp tjänster och produkter står ut i mediebruset.

Fördelar med e-legitimation

Det finns många fördelar med att använda sig av e-legitimation. Användaren behöver inte hålla koll på olika lösenord och företaget vet samtidigt vem det är som loggar in i system och tjänster. Ett system som används för elektroniska identiteter behöver en pålitlig tredje part. Denna tredje part behöver digitalt intyga användarens identitet, det är själva fundamentet för systemet. För att kunna få en svensk e-legitimation krävs idag ett svenskt personnummer. Minderåriga får endast e-legitimation i undantagsfall. Det krävs också en viss utrustning tekniskt sett för att kunna använda e-legitimation, exempelvis en dator med installerat operativsystem.

Tänk på säkerheten

För att hålla din e-legitimation säker bör du använda en säkerhetskod som är unik och som du byter regelbundet. Det är också bra att ha ett uppdaterat virusskydd på mobilen och datorn. Om du tappar bort din dator eller mobil, spärra då din e-legitimation direkt. E-legitimationer har den fördelen att de kan spärras direkt i alla e-tjänster. När någon legitimerar sig med en fysisk legitimation som ett körkort gör man inte alltid en yttre kontroll av giltigheten hos legitimationen. Det här innebär att en stulen fysisk legitimation kan användas många gånger i ditt namn. Detta beror på att den som gör kontrollen av legitimationen litar på kortuppgiften.