I takt med den tekniska utvecklingen måste företag som vill ligga i framkant uppdatera sina metoder för att vara konkurrenskraftiga. De senaste åren har det framförallt varit digital transformation och blixtsnabba internethastigheter som har förvandlat företagens metoder. Denna digitala transformation kan appliceras effektivt på avtalshantering för att på kort sikt göra besparingar.

Även om ditt företag inte sysslar mycket med IT och teknik, så kommer sannolikt ditt företag behöva göra vissa ändringar för att fortsätta vara framgångsrik med kunder och leverantörer. Att komma igång med digital avtalshantering kommer att gynna ditt företag på flera fantastiska sätt. När du väl känner till hur fördelaktig digital avtalshantering är för framgången inser du vikten av att sätta det först i din digitala transformation. Överväg Preciselys digitala avtalsplattform som optimerar avtalsprocesser med automation. Denna plattform låter dig skapa, signera och arkivera avtal på ett enkelt och smart sätt. Det är en plattform för företagets alla avtalsbehov.

4 fördelar med Preciselys lösningar för digital avtalshantering

1. Ökar kontrollen – Det traditionella sättet att hantera avtal är både tids- och resurskrävande. Lyckligtvis erbjuder avtalsplattformen Precisely en ökad kontroll på avtalen genom hela processen och säkerställer att de efterlevs.

2. Automatiserar avtal – Att ligga i teknisk framkant innebär att låta tungt arbete automatiseras. Genom avtalsplattformen Precisely blir du av med flaskhalsar och manuella processer som både är ineffektiva och opålitliga. Precisely har automatiserade mallar där du snabbare än någonsin kan skapa felfria avtal, även om du saknar juridisk kompetens. Avtalen blir alltid felfria oavsett om de är långa eller komplexa.

3. Få en tydlig översikt – Du får en tydlig översikt över alla dina avtal och deras aktuella status med Preciselys avtalshanteringslösningar. Smarta sökfunktioner och filtrering säkerställer att du alltid hittar avtalet du behöver inom några sekunder. Dessutom kommer du när som helst och var som helst alltid ha alla avtal samlade på en plats, i det molnbaserade arkivet.

4. Optimerar avtalens prestanda och livslängd – Nackdelen med det traditionella sättet att lagra avtal i pärmar, skåp och lådor är att du tappar kontrollen. Med tiden kan du glömma bort avtalens placering eller drabbas av en brand eller stöld där du förlorar allt.