Att använda sig av informationsteknologi effektivt och på ett lönsamt sätt har varit en utmaning för många företag. Teknik som används korrekt kan effektivisera verksamheten och ge bättre arbetsdagar för de anställda. Men för att detta ska kunna ske behöver alla anställda utbildas inom de verktyg, system och enheter som används.

IT kan också användas på olika sätt för att öka försäljningen, till exempel genom digital marknadsföring. För att bygga en bra hemsida som driver trafik och nya kunder till din verksamhet behöver du en bra hemsida. Med hjälp av en webbyrå kan du snabbt få en digital närvaro som visar vilka produkter eller tjänster ditt företag tillhandahåller till kunderna. På detta sätt kan du stå ut i mediebruset, stärka företagets intäkter och skapa bra ROI eller ”return on investment”.

Låt de anställda välja

Allt fler företag har nu börjat införa personalpolicyer som låter de anställda välja mellan Mac eller PC som arbetsdator. När medarbetarna får en större valfrihet upplever de en större trivsel på arbetet, ökar produktiviteten och blir mer kreativa. Detta har visat sig vara en vinst både för arbetstagare och arbetsgivare.

IT-användning i företag

Stora företag har idag svårt att rekrytera IT-specialister då det råder brist på sökande. Detta upplevdes av 23 % av de företag som hade mer än 250 anställda under 2019. Små och medelstora företag hade inte lika stora problem med rekryteringen. Problematiken i rekryteringen berodde på att de anställda saknade olika kvalifikationer eller relevant arbetslivserfarenhet. För höga löneanspråk kunde också vara ett problem, där 16 % av de större företagen upplevde svårigheter kring detta.

Kunskap inom IT viktig för säkerheten

Under sommaren 2021 drabbades över 1 000 företag av en massiv IT-attack som lamslog verksamheterna i en rad olika länder. Livsmedelskedjan Coop var bland de som drabbades, där deras kassasystem havererade och butikerna tvingades stänga. Även tågbolaget SJ, Apotek Hjärtat och bensinkedjan St1 upplevde liknande störningar. Orsaken bakom haveriet var IT-attacken som utfördes mot Kaseya, ett amerikanskt mjukvaruföretag. De företag som drabbades använde sig av mjukvara från det amerikanska företaget.

Syftet med den stora attacken var att öva utpressning på företagen, där de drabbade verksamheterna fått krav på betalning av tiotusentals upp till tiotals miljoner kronor i lösen. Mikael Westerlund som är teknisk chef på Globalconnect, en dataleverantör, menar att sådana här attacker blir allt mer vanliga. Den ekonomiska kriminaliteten på området har exploderat under de senaste tre åren. Denna och liknande kriminell verksamhet visar hur viktigt det är med god kunskap inom IT-säkerhet, både hos mjukvaruleverantörer som Kaseya men även hos de individuella företagen. Det är viktigt att låta all personal med ansvar för IT-säkerhet genomgå aktuell och relevant utbildning, då priset annars kan bli högt när säkerheten fallerar.