Idag spelar det egentligen ingen större roll var vi vänder våra blickar så finns teknik där som en ständig följeslagare. Allt vi idag genomför eller tänker kretsar kring detta område. Det fascinerande är att mycket av det som vi idag utsätts för kan kännas relativt nyskapande samt något vi inte varit med om tidigare. Ska sanningen fram förhåller sig tekniken på ett helt annat sätt. Även om det alltid finns en strävan framåt är det trots allt de bakomliggande faktorerna som ligger till grund för att den nya varianten överhuvudtaget ska kunna se dagens ljus. Det är precis det som också händer när någonting nytt ska analyseras och bearbetas. Innan någon form av bedömning kan göras behöver hänsyn även tas till hur föregående tid sett ut. Det måste med andra ord utforskas under en längre tid innan någon överhuvudtaget kan betrakta det som någonting bra eller dåligt. Det baseras också på både tid, plats och situation samt om det är någonting som är av politisk, ekonomisk, social, religiös eller kulturell betydelse. Begreppet teknik blir därmed en aning bräckligt eftersom det samtidigt styrs av många andra faktorer som i sin tur ska ta det i en viss riktning.

Det går inte att komma ifrån det faktum att teknik fungerar som ett slags koncept. Det är ett ofantligt brett område som innefattar större delen av gemene mans liv. Det blir därmed svårt att ge en entydig definition på varifrån det kommer ifrån, vad det står för samt var det är på väg. I jämförelse med företag och organisationer finns det ingen tydligt uttalad ansvarstagare. Teknik handlar både om skapande och användande. Dessa ytterligheter både förutsätter varandra samt står för sig själva. Själva konceptet blir därmed en aning missvisande eftersom det känns som att både de först och sistnämnda har någon form av övergripande plikt i att se till upprätthållandet av det som genomförs. Den stora frågan är vart den rimliga gränsen mellan skapande och användande går. Dessa aspekter ligger på varsin sida av den tekniska linjen samtidigt som de också leds in i varandra. Skapande handlar om användande och vice versa. Det som egentligen händer är att producenterna tar hand om produkterna och gör det till sin version.

Den tekniska resan blir som ett hjul i ständig rullning.