Som bekant innehåller teknik oändligt med parametrar vilket gör det omöjligt att placera in det i en viss kategori. Det finns tekniska apparater, fotbollsspelare, beskrivningar, chefer och tillvägagångssätt. Vi är alla olika och har därmed också ett unikt sätt att förhålla oss till omvärlden. Teknik är ett av alla sätt att genomföra denna handling på. När vi tänker på begreppet utgår vi inte i första hand ifrån det som var aktuellt flera sekel tillbaka utan det som känns relevant just idag. Även om det allt som oftast är de grundläggande faktorerna gemene man ofta tar för givet. Det här handlar till mångt och mycket om en slags omedveten reflektion. Det som Det ska som tidigare nämnt heller inte glömmas bort att tekniken är under konstant förändring där människan fungerar som något av en expert på att anpassa sig till detta faktum.

Teknik är en långdragen process som till sin grund handlar om att lösa ett problem via ett komplext tillvägagångsätt. När det här dessutom kan göras på ett enkelt sätt har tekniken i sin renaste form skapats. Detta förlopp går oftast väldigt snabbt vilket innebär att det som är facit idag inte nödvändigtvis behöver vara morgondagens realitet. Våra anpassande hjärnor hänger trots allt inte med i den snabba utveckling som hela tiden omfamnar oss. Evolutionärt lever vi mer eller mindre kvar i jägarsamhället även om hänsyn även behöver tas till såväl vetenskap som utbildning. Det här blir en aning paradoxalt eftersom det trots allt är vi människor som både skapar och använder tekniken. Frågan är om att ligga det där steget före alltid är så gynnsamt som det i teorin verkar?

Tekniken har alltid en god tanke men när den färgas av diverse ändamål kan skepnaden snabbt skifta.