Hand i hand med tekniken går kommunikationen som tveklöst är ett av mänsklighetens viktigaste verktyg. Utan denna skulle de tekniska framstegen förmodligen inte fått samma utrymme. Den har bland annat medfört att spridningen överhuvudtaget har kunnat genomföras. Utan densamme skulle tekniken med all sannolikhet försvunnit ut i någon slags primitiv förlaga utan något direkt värde. Detta är med andra ord två ytterligheter som förutsatt varandra. Det är samtidigt också fascinerande att kommunikationen som en teknik gått motsatt riktning. Den revolutionerande utvecklingen har medfört att teknik istället har blivit kommunikation.

Det är också just det här ITbygger vidare på. Det som sedan två decennier tillbaka har kommit till att bli något i stort sett allting kretsar kring. Två bokstäver som kan stå för så pass mycket. Detta globala fenomen har slagit hela världen med storm och utvecklats till att bli något vi inte klrara oss utan. Branschen i fråga omsätter flera biljoner där samtidigt de största företagen i världen återfinns. Dessa vida kända varumärken används dessutom av nästan hela planeten. Vem känner inte till Amazon, Apple, Google (Alphabet), Microsoft och Facebook?

Den stora frågan är om det finns något tak på detta.