Inte minst vardag samt arbetsliv har fått ta del av informationsteknikens vittringar. Idag finns det en avdelning för detta område på såväl stora som små företag. Även om denna banbrytande teknik gett företag samt organisationer enorma fördelar återfinns trots allt sårbarheten i att den måste fungera hela tiden. Skulle något hända med den teknik hela verksamheten är uppbyggd på faller allt samman som ett korthus. Därför har det blivit lika viktigt att ha anställda experter som trettio år tillbaka inte ens fanns. Det här påvisar ännu en gång hur snabbt denna resa faktiskt gått.

Datorer fick sitt stora genombrott under 1990-talets mitt. Denna apparat hade trots allt en ganska långt skriden historia bakom sig med skillnaden att datorn tidigare tog upp ett helt rum och inte utgjorde någon väsentlig betydelse. Kombinationen av mindre utformning och Internets framfart blev banbrytande. Den omkringliggande världen tyckte detta spektakel men förhöll sig tämligen mediokert med dagens glasögon sett. It har blivit en slags institution som formar människan liv lika mycket som känslor, tankar och reflektioner.

Det här har också fått enorma konsekvenser för såväl individ som kollektiv där någon avslutning inte finns i sikte.