Människan har blivit hänförd av sin teknik sedan urminnes dagar. Det har alltid fungerat som en slags guldkant på vardagen. Världen har tagit del av diverse innovatörer och uppfinnare som genom historiens gång visat vägen för det som komma skall. Dessa har legat till grund för upplevelsen av diverse tekniska produkter. Industrialiseringen spädde på detta faktum ännu mer och 1900-talet innehöll en teknikboom som saknar motstycke.

Den stora skillnaden har varit att det som tidigare framställdes var just teknik och användes när det som mest behövdes. Det här har sedermera ersatts av ett onaturligt begär efter produkter som mer eller mindre har tagit över gemene mans liv.

Efter lanseringen av radio och TV kändes världen allt närmre eftersom vi då kunde ta del av sådant vi aldrig tidigare haft möjlighet till. Nyheter, sport, underhållning och annan vital information delades nu ut till gemene man. Det fanns trots allt fortfarande en begränsning i att dessa apparater var placerade i hemmet eller på arbetet vilket medförde att ett lämpligt förhållningssätt trots allt kunde upprätthållas.

Även om den analoga tekniken till mångt och mycket reformerade människans vardag handlade den trots allt snarare om utveckling. Den gav oss nya verktyg till ett förhållningssätt som medförde bättre kännedom kring världsliga företeelser. Genom denne kunde vi ta del av en stor mängd nya produkter. Det medförde ändå en sund attityd och tillhandahöll det naturliga tillvägagångsätt vi från början är skapta för.

Genom den analoga tekniken levde vi kvar i den fysiska världen som trots allt är den som dagligen omger oss.