Vi har genom historiens gång präglats av diverse utvecklingar som påverkat våra tankar, känslor och reflektioner. I takt med digitaliseringens framfart har det här även förflyttat sig till vårt beteende.

Den mänskliga kommunikationen har skakats om i sina grundvalar mycket på grund av att digitaliseringen gör sig påmind i allt vi idag utför. Samhället är idag till mångt och mycket uppbyggt på att vi inte ska klara oss utan dator, surfplatta och mobiltelefon. den sistnämnda har dessutom sedan ett decennium tillbaka blivit smart vilket medför att den med fördel kan placeras i fickan och medtagas var som helst. Detta kunde ske redan tidigare med skillnaden att den inte innehöll all världens information.

Detta tillvägagångssätt har även påverkat globaliseringen och vilket medför att vi människor kommer allt närmre varandra. Ska sanningen fram är det paradoxalt nog motsatsen som råder eftersom det digitala levnadssättet medfört en stagnation i socialisering samt minskad fokus och uppmärksamhet. Det kan samtidigt inte stickas under stol med digitaliseringens fantastiska möjligheter vilken skapat förutsättningar för både arbete och obegränsad kontakt.

Det är samtidigt den här onaturliga tillgängligheten som blir själva kärnan i dilemmat.

En balans mellan analog och digital teknik behöver finnas för att ett vägledande jämviktsläge överhuvudtaget ska kunna uppnås.