I dagens moderna samhälle har it och teknik nått en så avgörande roll att det skulle vara otänkbart att leva utan dem. Utan modern teknik hade inte digitala prylar som TV-apparater, datorer och smartphones kunnat användas.

Räddar liv och skapar en säkrare miljö

Modern teknik har många fördelar och användningsområden som kan vara lätta att ta för givet. Ta till exempel bankbetalningar och överföringar på internet som blivit avsevärt säkrare tack vare SSL-kryptering, något som gör att ingen obehörig kan manipulera den information som skickas mellan dig och banken. Vidare har kortbetalningar online nått en ny nivå av säkerhet med hjälp av e-legitimationssystemet Mobilt BankID. Den viktigaste fördelen av alla med modern teknik är att den kan rädda liv, förebygga olyckor och behandla sjukdomar samt göra miljön du lever i säkrare. Allt från brandvarnare och inbrottslarm till möjligheten att ringa 112 i en nödsituation gör att du kan känna dig tryggare.

Ta reda på om luften är frisk

Det finns inga gränser för vad den moderna tekniken kan åstadkomma. Du kan till och med ta reda på om luften du andas in dagligen i ditt hem har förhöjda halter radon. Denna radioaktiva gas ökar risken att drabbas av lungcancer och det finns hundratusentals hem i Sverige med förhöjda halter av den. Närmare bestämt är faran med radon att den avger en strålning som skadar kroppens DNA i cellerna. Långvarig exponering av förhöjda halter kan därför rubba den cellulära aktiviteten i lungvävnaden och därmed öka cancerrisken. Dessutom ökar risken för lungcancer ännu mer om du röker eftersom röken innehåller tusentals cancerframkallande kemikalier.

Beställ ett mätpaket hos Radea

Allt du behöver för att få en radonfri miljö hittar du hos miljöteknikföretaget Radea som är experter på luftkvalitet. Radea erbjuder kompletta paket för radonmätning i sin luftshop, allt från praktiska små dosor för korttidsmätning till batteridrivna instrument som mäter både långtidsvärdet och kortidsvärdet. Den sistnämnda – Corentium Home – påminner om en termometer då den har en kontinuerlig mätare med en display som visar radonhalterna. Den ska placeras minst 50 centimeter ovanför golvet och minst 150 centimeter från en dörr, fönster eller luftventil.

Att köpa ett mätpaket för att ta reda på dina radonhalter var det första steget och nästa steg är en eventuell radonbesiktning. Om du har för höga radonhalter i inomhusluften på över 200 Bq/m³ bör du låta Radea genomföra en radonbesiktning i huset. Denna process är enkel och tar bara en timma, så tveka inte att dra full nytta av dagens moderna teknik för att göra ditt hem radonfritt!